Vi klipper ikke veikantene før det kommer nedbør

Vi følger Indre Østfold brann og redning sin anbefaling og venter med å utføre kantslått til det har kommet nedbør. 

Dette er på grunn av skogbrannfaren og den generelle anbefalingen om å redusere all aktivitet som kan medføre fare for brann. 

Vi vurderer fortløpende siktsoner i kryss, som vil bli manuelt slått ved behov.