Valgstyrets møteprotokoll er klar

Valgstyrets møteprotokoll er klar

Her finner du valgstyrets møteprotokoll for Stortingsvalget 2021.

Nøkkeltall

Antall stemmeberettigede: 32 689 

Totalt antall kryss i manntallet: 23 534

Oppmøteprosent: 71,99 %

Totalt antall godkjente forhåndsstemmegivninger: 13 236

Totalt antall godkjente valgtingsstemmegivninger: 10 298

Totalt antall forkastede stemmegivninger: 0

Totalt antall godkjente stemmesedler: 23 542

Totalt antall forkastede stemmesedler: 27

Stemmesedler fordelt på parti

Antall stemmesedler fordelt på parti - Stortingsvalget 2021
Parti Forhånd Valgting Totalt
Alliansen - Alternativ Norge 10 8 18
Arbeiderpartiet 3264 2467 5731
Dempkratene 266 187 453
Folkeaksjon Nei til mer bompenger 16 20 36
Fremskrittspartiet 1593 1539 3132
Helsepartiet 49 35 84
Høyre 2589 1865 4454
Industri- og Næringspartiet 15 16 31
Kristelig Folkeparti 518 322 840
Liberalistene 11 15 26
Miljøpartiet De Grønne 330 181 511
Partiet de Kristne 50 41 91
Partiet Sentrum 46 34 80
Pensjonistpartiet 122 49 171
Piratpartiet 8 14 22
Rødt 522 309 831
Senterpartiet 2676 2328 5004
SV - Sosialistisk Venstreparti 706 458 1164
Venstre 351 299 650
Totalt antall stemmesedler 13142 10187 23329

Les hele møteprotokollen her (PDF, 155 kB)