Valgprotokollen for valget i Indre Østfold kommune er godkjent

Valgstyret godkjente valgprotokollen 13. september 2023.

Her kan du se protokollen (PDF, 20 MB)