Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring – andre utlysning

Tilskudd til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring – andre utlysning

For å hjelpe bedrifter i en krevende situasjon som følge av koronakrisen, utlyser Viken fylkeskommune en ny runde med ekstraordinær tilskuddsordning for kompetanseheving og bedriftsintern opplæring (KIB-2). 

Det er løpende søknadsfrist.

Hva er nytt i utlysningen KIB-2?

 • Bedrifter med mer enn 25 årsverk kan søke om inntil to millioner kroner i tilskudd
 • Bedriften må ha en plan for opplæring som bygger på en gjennomført kompetansekartlegging og behovsanalyse
 • Søknadene vurderes etter flere kriterier
 • Det er løpende søknadsfrist, mens i forrige runde var søknadsfristen 4. juni 2020

Bedriftene kan søke om ulike etter- og videreutdanningstiltak rettet mot for eksempel: 

 • Økning av innovasjonsgrad og innovasjonsevne 
 • Styrking av ferdigheter i å jobbe og lære digitalt 
 • Utvikling og bruk av digitale løsninger for opplæring av lærlinger 
 • Datasikkerhet 
 • Endring til nye produkter, tjenester eller markeder  
 • Gi arbeidstakere norskopplæring 
 • Økning av bedriftenes evne til å etterspørre nye kompetansetilbud 

Dette utelukker ikke andre områder. 

Se hvem som kan få støtte og få mer informasjon om ordningen her (Viken fylkeskommune)

Slik søker du

Send søknad via www.regionalforvaltning.no

Søknader vurderes fortløpende så lenge det finnes midler.