Telenor er ny leverandør av trygghetsalarmer

eldre kvinne utendørs - Klikk for stort bildeTrygghetsalarmer gir hjemmeboende eldre mulighet for å tilkalle assistanse ved behov, og er et svært sentralt tiltak for å kunne legge til rette for at eldre kan bo og leve trygt og selvstendig i eget hjem – lengst mulig.

Den nye kommunen har over noe tid jobbet med å få oversikt over de ulike løsningene som lå i de gamle kommunene knyttet til drift og anskaffelse av trygghetsalarmer.

- Det er mellom 800-900 trygghetsalarmer i bruk i Indre Østfold kommune. Det var mange ulike varianter og modeller som var brukt i de gamle kommunene, både med hensyn til ulike leverandører, innkjøp, type alarmer osv. Vi så også at det fortsatt var rundt 130 analoge alarmer i bruk. Når vi vet at det analoge nettet vil bygges ned og etter hvert stenges av, er det helt nødvendig at vi nå raskt får byttet ut disse analoge alarmene med digitale løsninger, sier Kenneth Johannessen, kommunaldirektør for Helse og velferd.

- Det var flere gode interessenter i prosessen, og gjennom Telenor får vi en stor og seriøs samarbeidspartner som vi tror vil levere gode produkter og løsninger.

Sentralt tiltak

Trygghetsalarmer gir hjemmeboende eldre mulighet for å tilkalle assistanse ved behov, og er et svært sentralt tiltak for å kunne legge til rette for at eldre kan bo og leve trygt og selvstendig i eget hjem – lengst mulig.

I arbeidet med å legge til rette for å ta i bruk ulike velferdsteknologiske løsninger som blant annet sensorteknologi i folks private hjem, er en digital «hub» som det heter på fagspråket, helt nødvendig.

- Fallsensorer og denne type hjelpemidler kobles nemlig direkte opp mot den digitale alarmen. Det er derfor helt nødvendig at vi nå raskt får erstattet de analoge alarmene med digitale løsninger, forklarer Johannessen

- For å klare å møte fremtidens utfordringer med hensyn til at vi blir veldig mange flere eldre som trenger assistanse i årene fremover, er vi som innbyggere nødt å bo og klare oss hjemme i enda større grad enn i dag. Da blir det å kunne skape trygghet i folks hverdag helt essensielt. De aller fleste ønsker også selv å bo hjemme så lenge som overhodet mulig. Det vi ofte ser, er at når man blir utrygg melder behovet for sykehjemsplass seg.

Erstatter ikke personlig omsorg

- Eldre og pårørende er helt avhengig av å kunne oppleve, og ha tillit til, at det er trygt å bo hjemme. At man får hjelp når og hvis man trenger det. Det finnes allerede mange elektroniske og digitale hjelpemidler som kan spille en viktig rolle her. For Indre Østfold kommune, er digitalisering et satsingsområde. Vi skal digitalisere de tjenestene som bør digitaliseres. Men vi skal fortsatt yte personlig omsorg der hvor dette er riktig. Teknologien konkurrerer ikke med de varme hendene – den supplerer dagens omsorg, sier Johannessen.