Status Hovin skole

Fredag 10. mars fikk seksjon Eiendom tilbakemelding fra Miljørettet helsevern om at de tiltakene som er iverksatt for å avdekke omfang og fjerne risiko knyttet til utfordringer med skadedyr, ventilasjon og muggsopp på Hovin skole. Dette gjør at skolen kan åpnes for ordinær drift igjen fra førstkommende mandag.

I perioden fram mot påske vil seksjon Eiendoms følge opp med ytterligere målinger og kartlegging, for å påse at tiltakene som er iverksatt gir effekt også ved ordinær drift i lokalene. Dette i henhold til handlingsplan som er godkjent av miljørettet helsevern.

Vi vil takke både elever, ansatte og foresatte for den ekstra innsatsen som er lagt ned, og velviljen som er vist, i disse to ukene med bruk av alternative lokaler og uteskole.