Statsråden besøkte Campus Indre Østfold

Onsdag 21. september var forsknings- og høyere utdanningsminister, Ola Borten Moe, på besøk og fikk høre om satsingen og mulighetene Campus Indre Østfold gir for regionen.

Stor satsing og mange muligheter

Tidligere i år ble Campus Indre Østfold etablert på Kulturtorget i Mysen. Her ligger et av fem undervisningssteder for Fagskolen i Viken. I tillegg har Høgskolen i Østfold og Indre Østfold kommune, med støtte fra Marker, Skiptvet og Rakkestad, inngått en intensjonsavtale om å etablere et langsiktig høgskoletilbud i regionen. 

Ordfører Saxe Frøshaug tok imot statsråd Ola Borten Moe på Kulturtoget og åpnet besøket med å fortelle litt om kommunen og flere av satsingene.

- Det er veldig hyggelig at statsråden tar seg tid til å komme på besøk og få nærmere innføring i planene her, sa ordfører Saxe Frøshaug som også er leder for Indre Østfold regionråd.

Under besøket fikk Borten Moe høre om utdanningstilbudene gjennom Fagskolen og om samarbeidet med Høgskolen i Østfold. 

Rektor Ketil Solbakke orienterte om Fagskolens satsinger. Leder av arbeidsgruppa Campus Indre Østfold, Erik Unaas, fortalte om Campus Indre Østfold og planene der. Dekan Randi Sommerfelt ved Høgskolen i Østfold fortalte om samarbeidet om desentralisert sykepleierutdanning og praksisplasser i Indre Østfold. 

Imponert

Høsten 2023 er det planlagt oppstart av en desentralisert sykepleierutdanning på Campus Indre Østfold. I år samarbeider Høgskolen og regionen om praksisplasser for sykepleiestudenter.

Under besøket fikk statsråden møte både studenter ved Fagskolen og studenter ved Høgskolen i Østfold, som er ute i praksis på Edwin Ruuds omsorgssenter i Mysen. 

Statsråden syns arbeidet som gjøres er veldig bra og mener dette er et eksempel til etterfølgelse. 

- Her gjør dere akkurat det jeg håper skal skje i hele landet og det blir spennende å se utviklingen, sa han.