Skogkulturkampanje – rekruttering av arbeidskraft til skogkulturarbeid

Vi setter nå opp kurs som gjør at ungdom, permitterte og andre kan bli kvalifiserte til å ta oppdrag i skogen.

Bakgrunn

Indre Østfold kommune har ambisjoner om å få til et samarbeid med skognæringen, hvor vi tilbyr gratis kurs og oppfølging av personer som ønsker å jobbe med skogkulturarbeid denne våren og utover sommeren og høsten. Det er også et håp om at dersom vi klarer å rekruttere og bidra til opplæring får vi en ressurs som består av lokalpersoner som kan være en viktig arbeidsressurs også i fremtiden.

Fokuset er på ungdom siden de er morgendagens skogeiere, men på grunn av situasjonen med korona er mange permitterte, og dette er derfor også et tiltak for å forsøke å bidra i skogbruket som en følge av frafall av sesongarbeidskraft. Alle kursene er finansiert av kommunen og er derfor gratis å delta på. Deltakerne får kursbevis. 

Aktivt Skogbruk – kurs i ungskogpleie 10 timer

Kurset gir en konsentrert innføring om ungskogpleie og utførelse av arbeidet. Kurset gir opplæring i bruk av ryddesaga som verktøy til dette arbeidet. Kurset er beregnet på personer som skal utføre ungskogpleie, uavhengig om de allerede har noe skogfaglig erfaring eller ikke. Den praktiske delen av kurset dekker kravet til dokumentert sikkerhetsopplæring i bruk av ryddesag.

Mer info om kurset

Det tilbys oppfølging i felt i etterkant av kurset. Oppfølging gis for å sikre at deltakerne skal kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll. Utføres av Skogselskapet eller Aktivt skogbruk.

Vilkår for kursdeltakere

  • Bosatt i Indre Østfold kommune
  • Tilgang til eller eie egen motorryddesag og verneutstyr
  • Alder: 15 år og eldre

Påmelding

Send e-post til en av instruktørene i Aktivt Skogbruk. Oppgi navn, adresse, mobil og epostadresser på alle kursdeltakerne. Det blir fortløpende arrangert kurs. Tid og sted blir avtalt nærmere med dere. Kurssted blir i Indre Østfold kommune.
Hans Ole Arnesen, mobil 90635393, e-post h-olearn@online.no
Kåre Ødemark, mobil 90515374, e-post kare.odemark@gmail.com

Kurs i skogplanting

Aktivt Skogbruk holder nettkurs i skogplanting. Kursets hovedmålgruppe er nye plantører, men det vil også passe for skogeiere og andre som ønsker en oppdatering. Kurset gir grunnleggende innføring i skogplanting og skal gjøre deltakeren i stand til å planlegge, gjennomføre og dokumentere planting i henhold til instruks, sertifiseringsordninger og HMS.

Mer info om kurset

Alle kursdeltakerne bli fulgt opp i felt av Aktivt Skogbruk. Dette er egentlig et Aktivt Skogbruk-kurs i felt; planting 4 timer. Formålet er å lære deltakerne å utføre plantearbeid av god kvalitet. Deltakerne skal etter kurset kunne utføre selvstendig arbeid på en effektiv og rasjonell måte, samt gjennomføre kvalitetskontroll.

Vilkår for kursdeltakere

  • Bosatt i Indre Østfold kommune

Påmelding

Send e-post til Vegard Aarnes på vegard.aarnes@io.kommune.no
Oppgi navn, adresse, mobil og e-postadresser på alle kursdeltakerne. Påmeldingen vil fortløpende bli sendt til Skogkurs og dere vil få brukernavn og passord tilsendt på e-post for å logge dere på nettkurset.

Jobbmuligheter i skogen i 2020?

Det jobbes aktivt fra kommunen i samarbeid med skognæringen lokalt, Aktivt skogbruk og Skogselskapet i Østfold med å øke aktiviteten i skogen. Behovet for ungskogpleie er stort og det blir i tiden fremover stort fokus mot skogeierne for at de skal bestille skogkulturoppdrag. Vi håper med dette at vi skal oppnå god rekruttering av arbeidskraft, tilby arbeidsmuligheter i en litt ellers vanskelig situasjon på grunn av covid-19-pandemien og samtidig få utført mer skogkulturarbeid som er avgjørende for kvaliteten på framtidsskogen.

Indre Østfold kommune har også et prosjekt pågående med bekjemping av fremmede arter i kommunen. Deltakere som har deltatt på ungskogpleiekurset vil bli prioritert til å delta på dette arbeidet i sommer.