Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Skatteoppkreveren overføres til Skatteetaten fra 1. november 2020

Skatteoppkreveren overføres til Skatteetaten fra 1. november 2020

Fra 1. november 2020 overtar Skatteetaten ansvaret for skatteoppkreveroppgavene som kommunen har i dag.

Skatteetaten vil med dette få et helhetlig ansvar for fastsetting, innkreving og kontroll av skatter og avgifter. Etter denne datoen er det ikke lenger skatteoppkrever (kemner) i kommunen.

Oppgavene som overføres til Skatteetaten i november er blant annet innkreving av restskatt, skatt til gode, tilleggsforskudd, forskuddstrekk, arbeidsgiveravgift, motregning og utleggstrekk knyttet til skattekrav, skatteattester og konto-/saldoutskrift for skatt og avgift.

Saker under behandling kan bli tildelt ny saksbehandler/kontaktperson etter overføringen til Skatteetaten. Kommunene har fortsatt ansvar for innkreving av kommunale krav.

Mailadressen til kemnerkontoret opphører

Mailadressen kemner@io.kommune.no opphører fra 1. november 2020. Det samme gjelder alle mailadressene til ansatte som overføres til staten.

Kontakt

For å kontakte Skatteetaten fra 1. november 2020, går du til www.skatteetaten.no/kontakt.

Skatteetaten har publikumsmottak ved 56 kontorsteder i hele landet, men etatens tjenestetilbud påvirkes som følge av situasjonen med koronaviruset. De har nå kun åpent for henvendelser som krever pliktig oppmøte, det vil si ID-kontroll og farskapserklæringer.