Positivt møte med samferdselsministeren om Østre linje

Ordfører Saxe Frøshaug og rådmann Georg Smedhus møtte onsdag 24. juni samferdselsminister Knut Arild Hareide til møte om Østre linje. Hareide møtte med hele den politiske ledelsen i departementet og signaliserte at de deler Indre Østfold kommunes synspunkter i saken. 

Smedhus, Frøshaug, Hareide - Klikk for stort bilde Terje Bendiksby / NTB scanpix Vedtak gjort i kommunestyrene i Nordre Follo og Ås om å ikke fastsette planprogrammet knyttet til nøkkelprosjektene i utviklingen av jernbanen sør-øst for Oslo kan bety at planene for Østre linje enten settes kraftig tilbake, eller i verste fall stopper helt. Indre Østfold kommune ønsker en statlig regulering av Østre linje, for å sikre at Østre linje kobles på Follobanen og at et hensettingsspor sør for Ski stasjon blir en realitet. Prosjektene er viktige, ikke bare for å gi kortere reisetid mellom Indre Østfold og Oslo, men også for å utnytte potensialet den nye Follobanen har for hele Østfold. Ordfører Frøshaug bad om et møte med samferdselsministeren fredag 19. juni, og dette ble gjennomført få dager etter. Det er uvanlig at man får så raske møter med statsråden.

- Jeg håper at vi får til en avgreining på Østre linje som er så viktig for oss i Indre Østfold, sier en svært optimistisk ordfører etter møtet.

- Den ønskede påkoblingen mellom Østre linje og den nye Follobanen er helt avgjørende for Indre Østfold kommunes befolkning, for at vi skal ha et godt togtilbud og få flere til å kjøre tog, noe som er viktig sett i et klimaperspektiv. 

Rådmann Georg Smedhus sier at Bane NOR har jobbet godt med Østre linje-saken. Frøshaug vil takke den politiske ledelsen i departementet som stilte opp så raskt og hadde satt seg godt inn i problemstillingen.

- At ministeren møtte med statssekretærer med ansvar for både vei og jernbane var veldig positivt og nyttig. Da fikk vi også pratet litt om E18 og jernbane i retning Stockholm, avslutter Smedhus.