Mysen skole valgt ut blant 50 søkere – deltar i skolehageprosjekt

Mysen skole er en av ti heldige skoler som er valgt ut av Økologisk Norge til å være med på skolehageprosjektet, i tett samarbeid med Folkenborg museum.

Økologisk Norge har blitt tildelt 4 millioner kroner fra Sparebankstiftelsen DNB til prosjektet. Over 50 skoler tok kontakt da Økologisk Norge utlyste at de var på jakt etter skoler, og nå er Mysen skole plukket ut til å være med. 

Skolehager på vei tilbake

Mange nå ønsker å ta i bruk skolehager igjen. Mange er opptatt av klimakrisa, bærekraftig og økologisk mat og landbruk. I tillegg starter grunnskolen en fagfornyelse fra høsten 2020. Her vil samfunnsaktuelle temaer prioriteres tverrfaglig, og inkludere demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling, folkehelse og livsmestring.

Rektorer og lærere som har tatt kontakt med Økologisk Norge har fortalt at de ser på skolehagen som et ypperlig sted for elevene å lære om disse temaene. Tidligere hadde skolehagene en sentral plass i det norske skoleverket. Hagenes historie strekker seg tilbake til begynnelsen av 1900-tallet. På midten av 80-tallet sank antallet skolehager drastisk i takt med økonomiske nedgangstider, og siden den gang har det vært få skolehager i drift i landet. 

Skaper forståelse for naturen og miljøspørsmål 

Forskning fra USA viser at elever som deltar i skolehageundervisning har bedre forståelse for miljøspørsmål og naturens systemer enn elever som ikke gjør det. Det er positivt at fagfornyelsen kan være brekkstang for å gi flere barn skolehager i tiden fremover, sier Markus Brun Hustad, prosjektleder for skolehageprosjektet i Økologisk Norge. Målet med prosjektet er at skolehagene skal være en integrert del av hverdagen for så mange elever som mulig.

Samarbeid med Folkenborg museum

Skolen og museet har allerede et unikt samarbeid, og i det autentiske gårdsmiljøet fra 17-1800-tallet lærer elevene om de store endringene som har funnet sted i landbruket, samtidig som de presenteres for noen av de viktigste utfordringene vi står overfor i dag med hensyn til hvordan vi utnytter naturressursene våre. Skolehagen står sentralt i undervisningsopplegget.

- Med midler fra Økologisk Norge får vi nå mulighet til å bygge nytt veksthus og redskapsbod, noe som vil gi undervisningen på museet en ny dimensjon, sier Kari Mette Heller, lærer ved Mysen skole, og Erik Tresselt, formidler på museet.