Mennesker trenger mennesker - bli besøksvenn!

Mennesker trenger mennesker - bli besøksvenn!

Mange mennesker savner en fortrolig venn og noen å snakke med. Som besøksvenn kan du bidra til at andre får mer sosial kontakt.

Vi trenger hverandre

Ensomhet og utenforskap kjenner ingen alder. Det finnes både eldre og yngre som av ulike årsaker har behov for mer sosial kontakt. Vi samarbeider med Røde Kors Mysen og Omegn for å rekruttere flere besøksvenner.

Røde Kors besøkstjeneste bidrar til en lettere hverdag for mange.

- Jeg slapper av i de timene vi er sammen. Det gir meg fred og ro, sier Astrid, som har besøksvenn gjennom Røde Kors.

Hun møter besøksvennen noen timer i måneden. De går på turer, kafé og konserter. De kjører også turer og opplever nye steder.

Hva er en besøksvenn?

Som besøksvenn bidrar du til at mennesker, som ønsker det, får mer kontakt med andre mennesker. Besøkene kan finne sted i private hjem, eller gjennom felles arrangementer i regi av Røde Kors Mysen og Omegn og Utviklingssenter for sykehjem og hjemmetjenester Viken (Østfold).

Det viktigste er at du som besøksvenn er et medmenneske og en samtalepartner.

Hvordan bli besøksvenn?

Du kan bli besøksvenn hvis du er mellom 18-100 år, har litt ekstra tid og ønsker å gjøre en forskjell for andre mennesker.

Du får opplæring av Røde Kors Mysen og Omegn. 

Ta kontakt på e-post omsorgmysen@ostfoldrk.no eller telefon 69 89 14 59.