Indre Østfold kommune

Kulturskoletilbud i SFO – pilotprosjekt våren 2023

Kulturskoletilbud i SFO – pilotprosjekt våren 2023

Kommunestyret i Indre Østfold har bevilget penger til å utvikle et nytt kulturskoletilbud i SFO, noe som vil bidra til å gi mange flere barn i kommunen anledning til å delta i et kulturtilbud.

Vi setter snart i gang et spennende pilotprosjekt i tett samarbeid mellom Indre Østfold kulturskole og SFO. Kulturskolen starter derfor opp med piloter innen dans, musikk og visuell kunst på fem skoler, og det er grupper av barn på 2. trinn som er så heldige å få delta i piloten. Det er hver enkelt SFO som setter sammen gruppene på våren. Undervisningen vil bli gitt den utvalgte dagen kl. 14.00–15.00, med noen lokale variasjoner når det gjelder klokkeslett.

Pilotprosjektet er en god mulighet for oss til å teste ut ulike tilbud, slik at vi kan ta med oss nyttige erfaringer og læring til neste skoleår hvor vi satser på oppstart i en større skala. I pilotfasen er det ikke anledning til å dekke opp hele 2. trinn på alle skoler. Fra høsten av er målet at alle SFO-elevene på 2. trinn på de skolene det gjelder, er med på kulturskoletilbudet. Barna vil da få mulighet til og glede av å utfolde seg i ulike kulturuttrykk gjennom flere moduler i løpet av skoleåret.

Tilbudet er forankret i rammeplan for SFO og rammeplan for kulturskolen, og bygger på verdier som blant annet mestring, glede, lek, samhandling, tillit og kreativitet.

Vi håper elever og foresatte vil sette pris på dette nye tilbudet, og at det blir en god opplevelse for alle som deltar.

Oversikt over kulturskolepiloter i SFO våren 2023

  • Korsgård skole: En elefant kom marsjerende – musikklek med sang, cello og ukulele
  • Rom skole: Bokmagi
  • Mysen, Korsgård og Hovin skoler: Jazzdans
  • Askimbyen og Rom skoler: Hip hop/streetdance
  • Askimbyen skole: Musikklek, spill og rytme 
  • Hovin skole: Vi lager sanger sammen