Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Kompensasjonsordning for næringslivet

Kompensasjonsordning for næringslivet

Ordfører Saxe Frøshaug og Næringssjef Rune Melleby har i dag sendt en henvendelse til næringsministeren vedrørende statlige støtteordninger. 

På bakgrunn av den ukontrollerte smittesituasjonen vi nå står i, innførte vi mandag 10. august kl. 12.00 strakstiltak for å stoppe smittespredningen. Tiltakene gjør situasjonen for deler av vårt næringsliv veldig krevende. Slik vi forstår det blir næringslivet ikke automatisk kompensert av statlige ordninger når det er kommunale vedtak som ligger bak nedstengningen. Dette blir i så tilfelle utfordrende for vårt lokale næringsliv. Skal vi begrense koronaspredningen i Norge er vi avhengige av raske kommunale tiltak når det oppstår store lokale smitteutbrudd, noe vi nå ser en tendens til at kan fungere.

Vi har i dag bedt næringsministeren om at foretak som er pålagt av Indre Østfold kommune å stenge, blir gjenstand for samme statlige støtteordninger som foretak som er pålagt av nasjonale myndigheter å stenge.