Kommunale avgifter, vannmåler og eFaktura på Vipps

Til deg som ikke har installert vannmåler

Har du fått vann-regning for flere kvadratmeter hus eller flere boenheter du mener du har?

Det viser seg at en del husstander i Askim har til dels store avvik mellom boligens faktiske størrelse og det kvadratmeterantall som står oppført i matrikkelen. Noen står også oppført med flere boenheter enn de har i dag.  

Årsaken til feil boligstørrelse eller antall boenheter i matrikkelen ligger som regel mange år tilbake i tid. Mye skyldes endringer som er gjort på boligen underveis, eller feil registrering mange år tilbake i tid.

Indre Østfold kommune ser at dette kan gi store og urimelige utslag for enkelte som ikke har vannmåler og opplever at de har fått stipulert en boligstørrelse ut fra flere kvadratmeter boligareal enn de faktisk har. For 2020 vil vi derfor endre disse regningene når vi får gyldig dokumentasjon fra den enkelte. Gyldig dokumentasjon er takst fra takstmann, prospekt fra hussalg eller lignende.

Fra 2021 vil vi igjen bruke informasjon som er registrert i matrikkelen for de som til da ikke har montert vannmåler. Dette gjør vi fordi det naturlig nok er viktig og riktig at kommunen har et sted hvor vi har oversikt over den enkelte bolig. De som derfor ikke monterer vannmåler, og mener matrikkelen er feil, anbefales derfor å starte prosess for å få korrigert matrikkelen så snart som mulig.

Spørsmål om kommunalavgifter og korrigering av matrikkel?

Har du spørsmål så kontakt oss på e-post; kommunaleavgifter@io.kommune.no eller telefon 69 68 10 00. Våre åpningstider er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Ønsker du å utsette betalingen eller dele opp regningen?

Dette kan du enkelt gjøre selv via vår innsynsløsning «Min faktura»

Informasjon om «Min faktura» finner du her

Trenger du hjelp til søke om betalingsutsettelse kan du ringe oss på telefon 69 68 10 00, så vil vi hjelpe deg over telefon. Våre åpningstider er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.


Det vil lønne seg for de fleste å ha vannmåler

For de aller fleste husstander vil det lønne seg å montere vannmåler. Bruk av vannmåler er vanlig i store deler av Indre Østfold, men i Askim er det mange boliger uten vannmåler.  

Vannmåleren er dekket av vann-avgiften din og du får denne derfor kostnadsfritt, men du må selv betale for monteringen. Kommunen vil inngå avtale med en eller flere rørleggere om en fastpris på dette. Dette arbeidet vil antakelig starte over sommeren.

Det er imidlertid ingen ting i veien for at du tar kontakt med en rørlegger og installerer vannmåler allerede nå. Dersom dere er få personer som bor i et stort hus, vil dette trolig lønne seg.

Kontakt i tilfelle din lokale rørlegger. De henter da vannmåler på innbyggertorget og monterer. Du betaler som sagt for monteringen, men ikke for selve måleren.

Mer informasjon om vannmålere finner du her


Får du regningen på kommunale avgifter på Vipps, eller er det vanskelig å finne fakturagrunnlaget?

Vipps

Er et tilbud for de som har sagt ja til å motta faktura på Vipps, og mange med eFaktura får automatisk faktura på Vipps.

Vi merker at det er mange som ikke har aktivt opprettet avtale om eFaktura/Vipps, men som allikevel får regningen på Vipps. Dette skyldes at det i fjor vår var mulig å si «Ja takk til alle» på Vipps som automatisk lagde eFaktura-avtale med alle som tilbød faktura på eFaktura. Dette var en feil, og litt for dårlig forklart i Vipps, slik at mange ikke skjønte hva de sa ja til.

Her kan du se en kort film om hvordan Vipps og eFaktura fungerer

Fakturagrunnlag

Du kan selv finne fakturagrunnlaget ved å logge inn på vår innsynsløsning «Mine Faktura», eller ta kontakt med oss på e-post fakturering@io.kommune.no eller på telefon 69 68 10 00, så vil vi hjelpe deg over telefon. Våre åpningstider er mandag-fredag kl. 08.00-15.30.

Har du fått eFaktura/Vipps har du også mottatt kopi i din nettbank.

Informasjon om «Min faktura» finner du her