Informasjon om korona- og influensavaksiner høsten 2023

Ny, oppdatert koronavaksine er tilgjengelig fra og med uke 39. Hvis du ønsker den nye vaksinen, må du derfor bestille en vaksinetime som er i uke 39 eller senere.

Koronavaksine kan du få på legevakten og hos enkelte fastleger, mens influensavaksine får du både på legevakten og hos fastlegene.

Husk at koronavaksine og influensavaksine kan settes samtidig.

Koronavaksine

Vaksinering skjer på legevakten Indre Østfold og hos noen fastleger. Det er ikke alle fastleger som tilbyr vaksinering, så sjekk med eventuelt fastlegen din.

Her kan du bestille time til koronavaksinering som tidligere, via helsenorge.no

Folkehelseinstituttet anbefaler at de samme gruppene som ble anbefalt vaksine høsten 2022, bør vaksineres med en oppfriskningsdose før høst-vintersesongen 2023/2024.

Følgende er i målgruppen for koronavaksiner høsten 2023:

  • Aldersgruppen 65 år og eldre og sykehjemsbeboere
  • Aldersgruppen 18–64 år som inngår i en risikogruppe
  • Aldersgruppen 12–17 år med alvorlig grunnsykdom
  • Aldersgruppen 6 måneder-11 år med alvorlig grunnsykdom etter individuell vurdering
  • Gravide

Merk! Barn med alvorlig grunnsykdom i alderen fra 6 måneder til og med 4 år, som tidligere ikke har fått vaksine eller har gjennomgått koronasykdom, skal ha tre vaksinedoser. Snakk med fastlege eller spesialist om det er aktuelt med vaksine.

Det bør gå tre (3) uker mellom første og andre dose og minst åtte (8) uker mellom andre og tredje dose.

Influensavaksine

Influensavaksinen kommer i begynnelsen av oktober. Den er tilgjengelig hos fastlegene fra uke 42, men tidspunktet kan variere litt fra kontor til kontor. Du kan også få influensavaksine på legevakten. Vaksinen koster 250 kroner.

Barn og unge i risikogrupper kan kontakte helsestasjon og skolehelsetjenesten for å få vaksinen. Vaksinen er gratis for barn. Gravide kan også kontakte jordmor på helsestasjonene i Spydeberg og Mysen for influensavaksinering.

Målgruppen for denne vaksinen er det samme som tidligere år:

  • Gravide etter 12. svangerskapsuke (2. og 3. trimester). Gravide i 1. trimester med annen tilleggsrisiko skal også få tilbud om influensavaksine.
  • Prematurt fødte barn, særlig barn født før uke 32 i svangerskapet, fra 6 måneder (kronologisk alder) til 5 år.
  • Barn og unge i risikogrupper for alvorlig forløp av influensa.
  • Personer med kronisk lungesykdom (inkludert astma).
  • Personer med hjertesykdom.
  • Personer med kronisk nevrologisk sykdom eller skade (for eksempel epilepsi).
  • Personer med nedsatt immunforsvar som følge av sykdom eller behandling (som for eksempel organtransplanterte, kreft).
  • Personer med lever- eller nyresvikt.
  • Personer med diabetes (spesielt dårlig regulert blodsukkernivå).
  • Personer med svært alvorlig fedme.
  • Personer med annen alvorlig og/eller kronisk sykdom der influensa utgjør en alvorlig helserisiko, etter individuell vurdering av lege (for eksempel barn med medfødte kromosomavvik, genetiske syndromer og sammensatte kromosomavvik).