Indre Østfold kommune får 57 millioner kroner mer å rutte med i 2025

Økningen skjer i forbindelse med at regjeringen legger fram et nytt inntektssystem for kommunene. 

- Jeg er strålende fornøyd med at regjeringen har lyttet til våre innspill, og styrker vår og andre kommuner i Østfold betydelig. Dette er en god dag og jeg vil gjerne takke regjeringen og politikerkollegaer fra alle partier som har bidratt til å lande et nytt rettferdig inntektssystem, sier ordfører Saxe Frøshaug.

I tillegg vil kommunene i Norge styrkes med 2,5 milliarder kroner i 2025. Samlet øker rammene til kommunene med 6,4 milliarder kroner neste år.

Indre Østfold-regionen er blant vinnerne i landet

De 2,5 milliardene til norske kommuner er en av de største bevilgningene kommunesektoren har fått for å styrke tjenestetilbudet sitt de siste 15 årene.

Indre Østfold, Marker og Skiptvet kommuner får alle ekstra midler, og Indre Østfold-regionen er blant landets vinnere:

  • Indre Østfold kommune får 57 millioner kroner mer å rutte med neste år, 40 millioner kroner av dette skyldes nytt inntektssystem.
  • Skiptvet kommune får nesten 10,9 millioner kroner mer, hvorav 9,55 millioner kroner skyldes nytt inntektssystem.
  • Marker kommune får drøyt 3,7 millioner kroner mer, hvorav nesten 2,6 millioner kroner skyldes omleggingen av inntektssystemet.

Denne styrkningen, som blir gitt via det nye inntektssystemet og økte bevilgninger til kommunene, betyr større lokalt handlingsrom og mer likeverdige tjenester i hele landet.

- Jeg er glad for at det nye inntektssystemet sikrer en bedre og mer rettferdig omfordeling av inntektene mellom kommunene. Det er trygghet og felleskap i praksis, og styrker vår evne til å videreutvikle gode tjenester til befolkningen, for eksempel innen eldreomsorg, skole og barnehage, sier varaordfører Kathrine Hestø Hansen.

Fortsatt stort behov for omstilling 

I tidligere vedtatte handlings- og økonomiplaner har det vært skissert et effektiviserings- og omstillingsbehov som skal øke handlingsrommet med 125 millioner kroner over en fireårsperiode for å kunne ta inn de økte investeringsbehovene. Beløpet vil over tid være større om man isolerer investeringene fra øvrig drift/økning i inntekter. Det er igangsatt et omstillingsprogram for å møte denne utfordringen.

- Vi tar økonomiske utfordringer som for eksempel omstillingsbehov, lavere skatteinngang og økte kostnader på største alvor. Vi skal fortsatt prioritere å håndtere disse utfordringene, og derfor er det så viktig for oss å få en håndsrekning fra staten i form av økning av frie inntekter. Det styrker evnen vår til å håndtere de økonomiske utfordringene i årene som kommer, sier ordfører Saxe Frøshaug.

Se også NRK Østfold: Nå får Østfolds kommuner mer å rutte med (nrk.no)