Hvordan ivareta barn og ungdom etter en krise

Råd til foreldre etter de tragiske hendelsene i Mysen.

Barn og unge kan oppleve ulike reaksjoner etter en krise. Typiske reaksjoner kan være:

 • nummenhet, uvirkelighetsfølelse
 • engstelse, redsel
 • gråt
 • kroppslige reaksjoner, uro
 • lavere toleranse, mer sinne, gråt og aggresjon
 • lavere interesse for skole og fritidsaktiviteter
 • sosiale vansker eller atferdsvansker
 • nedsatt konsentrasjon og hukommelse
 • søvnvansker
 • skyldfølelse

Noen viser ikke reaksjoner. Det betyr ikke at de ikke foreligger. Det kan ta tid før man klarer å forholde seg til det som har skjedd.

Råd til foreldre

Barn og unge er i behov av trygghet, forståelse, aksept og støtte etter en krise. Her er noen tips til hvordan du kan ivareta barnet ditt:

 • Ro deg selv ned, før du snakker med barnet ditt.
 • Det er ikke alle barn/unge som ønsker å prate om det som har skjedd, men det kan være nok at du som forelder tilbyr deg. Ikke press ungdommen, men gi barnet ditt flere tilbud.
 • Dersom barnet ditt ønsker å prate med deg, lytt til deres tanker og følelser og anerkjenn hva de kommer med.
 • Gi den informasjonen du har (vær ærlig) tilpasset barnets alder og modenhet.
 • Fokuser på hva denne hendelsen gjør med barnet ditt.
 • Unngå løsningsorienterte kommentarer som «det blir bedre med tiden», «du har jo noe annet å leve for», eller at du skifter fokus.
 • Vær tydelig med barnet ditt på at du er tilgjengelig, at du bryr deg, og at det ikke er rart at dette berører. Signaliser på at det er greit å snakke om hendelsen, også over tid.
 • Hold på hverdagslige rutiner hvis mulig.
 • Støtt sosialt samvær med andre.

(Informasjon fra RVTS, senter for krisepsykologi, LEVE)

Har du spørsmål?

Dersom du som forelder har spørsmål knyttet til hvordan du best kan ivareta barnet/ungdommen din etter de tragiske hendelsene i Mysen, utover det som fremkommer her, kan du ringe til familieteamet i kommunen for råd og veiledning på telefon 940 19 297. Forlenget telefontid fra kl. 08.00-15.30.

Husk at legevaktens telefonlinje 116 117 alltid er åpen. Ved akutt bekymring for liv og helse, ring 113. Ikke nøl med å ta kontakt, for deg selv eller andre! 

Hjelpetelefoner og nettsteder

Her finner du oversikt over hjelpetelefoner og nettsteder