Hjelpetelefoner og nettsteder

Hjelpetelefoner

Mental Helse: 116 123 (døgnåpen)

Alarmtelefon for barn og unge 116 111

Vold og overgrepslinjer 116 006 

Kirkens SOS: 22 40 00 40 (døgnåpen)

Pårørendelinjen 909 04 848

Pårørendesenteret i Oslo (PIO-senteret): 22 49 19 22 (landsdekkende rådgivingstelefon)

Husk at legevaktens telefonlinje 116 117 alltid er åpen. Ved akutt bekymring for liv og helse, ring 113. Ikke nøl med å ta kontakt, for deg selv eller andre! 

Nettsteder

PIO-senteret (piosenteret.no)

Psykososial beredskap (psykososialberedskap.no)

Ungdom og sorg (ungdomogsorg.no)

Klinikk for krisepsykologi (krisepsykologi.no)

Å snakke med barn om døden (bufdir.no)

Flere hjelpetelefoner og nettsteder

Chat-tjenester

116111.no

soschat.no

korspaahalsen.rodekors.no