Husk oppstartsmøte tirsdag 16. april kl. 18.00: Vil du bli parselldyrker? Opplev grønn glede i byen!

Er du klar over at du har mulighet til å leie jord og dyrke mat i et sosialt fellesskap? Løken parsellhagelag er et tilbud til ivrige dyrkere i Askim og omegn.

Litt bakgrunn

I 2022 startet Løken parsellhage ved Askim ungdomsskole. Nå har det vært to dyrkesesonger og tilbakemeldingene fra dyrkerne er bare positive. Ungdomsskolen har også en flott skolehage i tilknytning til parsellhagen der vi deler på utstyr, redskapsbod og erfaringer. Skolen stiller med lokale til felles samlinger for dyrkerne.

Hva vil det si å være parselldyrker?

Å være parselldyrker innebærer at du leier et lite stykke jord på et større areal som du deler med andre parsellister. Hver enkelt parselldyrker har et privat ansvar innenfor rammene av et fellesskap.

I parsellhagen får du oppleve gleden ved å dyrke egen mat i et sosialt og hyggelig miljø. Her kan du dyrke hva du måtte ønske. All dyrking skal være giftfri i vår hage.

Det er felles redskap og vann til disposisjon og parkeringsplass rett i nærheten.

Du kan leie:

  • En enkel parsell på ca. 20 kvm med jordleie: 500 kroner per sesong
  • Dobbel parsell på ca. 45 kvm med jordleie: 1000 kroner per sesong

Å være med i en parsellhage er en fin måte å kombinere sosialt samvær, rekreasjon og matauk. 

Er dette noe for deg?

I parsellhagen på Løken har vi plass til flere dyrkere!

Ta en prat med grunneier Arvid Løken på telefon: 995 01 646 eller på e-post: lokenparsellhage@gmail.com

Oppstartsmøte

Det blir oppstartsmøte tirsdag 16. april kl. 18.00 på Askim ungdomsskole. Temaet på møtet er dyrking og planlegging av sesongen i parsellhagen.

Alle interesserte er velkommen.
 

Parselldyrking - Klikk for stort bilde