Husk båndtvangen

I tiden fra og med 1. april til og med 20. august er det generell båndtvang her i landet. Det betyr at du skal holde hunden i bånd når du er på tur, enten det er i byen eller i skog og mark.

Båndtvangen gjelder alle hunder, både jakthunder, selskapshunder, små hunder og store hunder, uavhengig av rase og lydighet. Båndtvangen er viktig for å beskytte bufe og sårbart vilt. Du kan ilegges bot for brudd på båndtvangsreglene.

Det er kun noen få unntak fra båndtvangen, og det er blant annet for hunder benyttet i ettersøk etter skadet vilt og hunder i aktiv offentlig tjeneste. Hundene skal da være merket på en slik måte at det kommer tydelig frem hva formålet med den løse hunden er.

Kommer du over en løs hund i båndtvangsperioden, kan den fanges inn og leveres tilbake til hundeeieren dersom det er mulig. En veterinær kan hjelpe til med å finne eieren. Hvis hunden ikke blir levert til hundeieren, skal den leveres til politiet - ring telefon 02800.