Gratulerer Symrelunden som Ren hånd-barnehage

I en Ren hånd-barnehage har barn og ansatte god håndhygiene. Der er det gode rutiner og utstyr for håndvask.

Håndvask er viktig

I Symrelunden barnehage er de opptatt av håndvask. Der får både barn og voksne opplæring i rutiner for god håndhygiene. 

Her vasker de hendene når de kommer utenfra og inn, før matlaging, før måltider og etter toalettbesøk. Alle ansatte vet også hva de skal gjøre etter stell og kontakt med kroppsvæsker. 

- Gode rutiner for håndvask forebygger sykdom blant barn og voksne, derfor er det viktig å sette fokus på det gjennom Ren hånd-sertifisering, sier kommuneoverlege Barbro Kvaal. 

Pandemien har bidratt til gode rutiner og stort fokus på håndvask i alle barnehagene i kommunen. Ren hånd-sertifisering er en bekreftelse som synliggjør dette.

Vaskesang

På de to avdelingene på Symrelunden er det montert vasker, såpedispensere og tørkepapir i barnas høyde. I tillegg har de hengt opp håndvaskesangen.

- For å bli sertifisert må alle barn og ansatte i barnehagen også kjenne til en håndvaskesang, smiler kommuneoverlegen. 

Hun forteller at barna og de voksne i Symrelunden var veldig stolte da de fikk utdelt et diplom, som viser at de er Ren hånd-sertifisert.

Alle barnehager kan bli sertifisert

Alle barnehager i kommunen kan bli sertifisert som Ren hånd-barnehage. Det de må gjøre er å fylle inn i et egenmeldingsskjema, som de sender til kommuneoverlegen. Sertifiseringen skjer hvert år og følger barnehageåret. Ordningen, som Kvaal har utarbeidet, er for både de kommunale og private barnehagene i Indre Østfold kommune.

Her er tekst og melodi til kommunens håndvaskesang:

Vår egen håndvaskesang
Melodi: Musevisa
Tekst: Trygve Skaug 2015

Først setter jeg på vasken, 
og finner såpen min
Begge to er møkkete, 
så smør dem skikk’lig inn
Gni godt imellom fingre,
under, bak og på
Neglene er viktig, 
få med tom’len og

Frem og tilbake 
og gnikke litte grann
For hendene de vasker vi 
med såpe og med vann
Frem og tilbake 
og gnikke littegrann
For hendene de vasker vi 
med såpe og med vann.