Gode tilbakemeldinger på kurs i demensvennlig samfunn

Gode tilbakemeldinger på kurs i demensvennlig samfunn

De som har deltatt på gratis kurs så langt mener at kunnskapen de har fått er veldig nyttig i møte med personer med demens.  

Søkelys på en usynlig utfordring

I dag regner man med at over 100 000 mennesker i Norge har demens og over halvparten av disse bor i sine egne hjem. Mange personer med demens opplever isolasjon og ensomhet fordi samfunnet ikke er godt nok tilrettelagt for de med en demenssykdom. Dette ønsker vi å gjøre noe med. Derfor samarbeider vi med Nasjonalforeningen for folkehelsen og arrangerer gratis kurs i demensvennlig samfunn. 

Uno Andersen, daglig leder i Askimbyen AS, er en av dem som anbefaler kurset. Han sitter i styringsgruppa for Demensvennlig samfunn.

- Kurset setter fokus på en usynlig utfordring. Det gir innsikt, bevissthet og verktøy slik at vi kan møte personer med demens på en fin måte, forteller han. 

Askim tannklinikk og en gruppe fotterapeuter i kommunen har deltatt på kurs, og deres tilbakemeldinger er udelt positive.

- Vi har deltatt på kurs slik at vi kan gi personer med denne sykdommen god service, sier Maren Camilla Glosli hos Maren Camillas Fotklinikk i Askim. 

Kunnskap alle trenger

På kurset lærer du blant annet om demens og hvordan du kan gi god service til personer med demens på en enkel og lettfattelig måte.

- Mange har eller kommer til å møte personer med nedsatt kognitiv funksjon. Da er det bra å vite hvordan vi kan møte disse personene med respekt og forståelse, sier Dagmar Moseby, som er fysioterapeut og kreftkoodinator. 

Bidra til et mer demensvennlig samfunn

Kursene holdes ute hos bedrifter og andre. Det tar cirka en time og er gratis. Kursholdere er demenskoordinator, medlemmer av kommunens Hukommelsesteam og representanter fra Indre Østfold demensforening.

Hvis din bedrift eller organisasjon ønsker å bli mer demensvennlig må dere gjerne ta kontakt.

Demenskoordinator Linda Tendeland
Tlf: 940 26 835
E-post: linda.tendeland@io.kommune.no

Demenskoordinator Anita Torp 
Tlf: 957 04 012
E-post: anita.torp@io.kommune.no

Les mer om demensvennlig samfunn