Forskrift for utvidet jakt på kanadagås

Indre Østfold kommune har stedvis store utfordringer med kanadagås på både badestrender og andre grøntarealer, og i landbruket. Utfordringene er i hovedsak før ordinær jakttidsstart (10. august), og kommunen har derfor søkt om 15 dagers tidligere jaktstart.

Det er Viken fylkeskommune som vedtar forskrift om 15 dagers tidligere jaktstart, og denne forskriften ligger på høring. Frist for innspill 22. april. Innspill sendes Viken fylkeskommune på post@viken.no.

Høring - forskrift om utvidet jakt på kanadagås i Indre Østfold kommune (PDF, 124 kB)

Forskrift om utvidet jakttid for kanadagås i Indre Østfold kommune (PDF, 46 kB)