Det nye tinghuset i Mysen er nå offisielt åpnet

Mandag 8. april 2024 ble det nye tinghuset i Mysen åpnet med gjester fra fjern og nær. Det nye tinghuset ligger i Anton H. Mysens gate 9 og erstatter de gamle lokalene som lå i Jernbanegata 4 i Mysen. 

Fasade Mysen tinghus. Foto: Domstoladministrasjonen.

Sorenskriver Rune Nordby i Follo og Nordre Østfold tingrett tok i mot gjestene denne formiddagen. I løpet av noen timer fikk de frammøtte taler, omvisning og kunstneriske innslag.

Etter den formelle overrekkelsen av bygget fra huseier til domstoladministrasjonen, var det tid for hilsningstaler. Blant de som holdt hilsningstale, var ordfører Saxe Frøshaug i Indre Østfold kommune:

- At vi har et eget rettssted i Indre Østfold er svært viktig for våre innbyggere. Det handler om nærhet til publikum og om at saker behandles i det området der partene bor. Nærhet er viktig for å ivareta domstolens tillit, legitimitet og folks rettsfølelse, sa Saxe Frøshaug blant annet i sin tale.

Til slutt i sin hilsningstale overrakte ordfører Saxe Frøshaug et kunstverk fra Indre Østfold kommune. Dette var et av mange kunstverk som ble gitt i gaver til Mysen tinghus denne dagen.

Se også nyhet om åpningen på nettsidene til Norges domstoler (domstol.no): Stor stas med nytt tinghus i Mysen

A°pningen av det nye tinghuset i Mysen april 2024.jpg - Klikk for stort bildeÅpningen av det nye tinghuset i Mysen april 2024. TIl venstre Saxe Frøshaug, ordfører i Indre Østfold kommune, og Rune Nordby, sorenskriver i Follo og Nordre Østfold tingrett.