Det er for tiden stor gress- og skogbrannfare

Det varme og tørre været som vi har hatt i distriktet vårt i lengre tid har ført til stedvis meget stor gress-, lyng- og skogbrannfare. Skogbrannfarevarselet viser spesielt stor skogbrannfare i tiden framover.

Generelt bålforbud fram til 15. september

Indre Østfold brann og redning (IØBR) minner alle om det generelle bålforbudet, som er fra 15. april til 15. september. I denne perioden er det forbudt å tenne opp bål og grill i og i nærheten av skog og annen utmark. IØBR oppfordrer alle til å vise den største aktsomhet når det gjelder bruk av ild. Skader oppstått som følge av bruk av alle typer ild eller annen aktivitet som fører til brann, kan medføre straffeansvar. Vis også stor forsiktighet ved skogsdrift og bruk av skytebaner.

Vær forsiktig, så unngår vi skogbrann

Alle må nøye vurdere om det er forsvarlig å ta i bruk grill- eller kokeanretninger og utstyr som kan bidra til at vegetasjon antennes. Dette gjelder også på kommunens tilrettelagte grillplasser. Det må også vurderes om det er forsvarlig å tenne røyk og røyke i nærheten av skog og annen utmark i den tørre perioden vi er inne i nå. Vi vil også henstille innbyggere og tilreisende som er på besøk eller har tomt i eller i nærheten av tørr vegetasjon, til å utvise den største forsiktighet.

IØBR ønsker dere alle en riktig god og trygg pinse.