Barnehageopptaket 2024 er avsluttet

Hovedopptaket til barnehagene i Indre Østfold kommune for barnehageåret 2024/2025 er nå ferdig, og alle som har søkt barnehageplass innen fristen 1. mars har fått svar på søknaden sin.

Dette skjer videre 

Oppvekstportalen er nå åpen igjen, slik at foresatte kan endre eksisterende søknader. Vi godkjenner nye søknader fortløpende.

Til Oppvekstportalen

Barnehager som har ledige plasser, vil sende tilbud til barn på venteliste fortløpende. Det samme gjelder hvis det blir ledige plasser i løpet av året.

Plasser blir tildelt etter opptakskriteriene i barnehagens vedtekter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med styrer i barnehagen hvis du har spørsmål om opptak i den enkelte barnehage. Du kan også se her for mer informasjon:

Barnehage – Indre Østfold kommune

 Kontaktinformasjon til barnehagene finner du her