9. juni markeres Hva er viktig for deg?-dagen

Vår kommunaldirektør for Helse og velferd, Kenneth Johannessen tar deg med på en liten refleksjon i denne korte videoen. Stopp opp og ta deg tid til å tenke på hva som er viktig for nettopp deg.

Større bevissthet rundt brukermedvirkning

Det jobbes målrettet med pasientinvolvering, og målet med dagen er å oppmuntre til flere gode samtaler mellom de som gir helse- og omsorgstjenester og de som mottar disse tjenestene. Ved at helsepersonell stiller et enkelt, men viktig spørsmål; «Hva er viktig for deg?», flyttes oppmerksomheten fra «Hva er i veien med deg?».

Erfaring viser at aktiv deltakelse i utformingen av egne mål øker pasientens motivasjon og styrker mestringen og fremmer god helse. Et annet viktig mål er at helsepersonell skal bli flinkere til å lytte og til å forstå hva som er viktig for den enkelte pasient eller bruker. Siden starten i Norge i 2014 har «Hva er viktig for deg?» blitt en internasjonal bevegelse der 50 land over hele verden deltar.

Kommunesektorens organisasjon (KS) presenterer på sine sider hva denne dagen markerer og hvordan vi i Indre Østfold kommune markerer dagen.

Les mer på ks.no