Lytt

Ny kommune – hva er nytt?

Aktuelt

Ny kommune – hva er nytt?

Kommunesammenslåingen fra 1. januar 2020 har ført til noen endringer for deg som som innbygger. Her har vi samlet viktig informasjon i forbindelse med sammenslåingen.

Indre Østfold kommune har begynt å arbeide med skolebehovsplan for kommunen. Skolebehovsplanen skal gi en status for skolebyggene og komme med anbefalinger knyttet til investeringer og drift ved skolene for de neste ti årene.

De gamle kommunenes innbyggerapper vil bli avsluttet i løpet av kort tid, og vi oppfordrer deg til å følge Indre Østfold kommune på den nye appen.

NVE varsler om jordskredfare, gult nivå for deler av Viken øst for Oslofjorden. Gult nivå er det laveste av NVE sine varslingsnivåer.

Vi ønsker å komme med en presisering og rettelse vedrørende fakturering av kommunale avgifter.

Torsdag markerte kommunestyret den gjeve prisen som Bamsrudlåven gårdsis mottok fra Det Norske Måltid.

I løpet av den kommende uken vil du som innbygger i kommunen vår få magasinet På kornet i din postkasse. 

God håndhygiene og bruk av papirlommetørkle forebygger smitte.

Frist for å søke om plass i kommunale og private barnehager er 1. mars.

Ordfører Saxe Frøshaug og rådmann Georg Smedhus ønsker velkommen til Indre Østfold kommune