Meddommer

Meddommeren deltar i behandlingen og pådømmelsen i en rettssak sammen med den juridiske dommeren. En meddommer kan ikke være en juridisk utdannet fagdommer som er ansatt som dommer ved en domstol, eller praktiserer som advokat/advokatfullmektig.

I spesielle tilfeller kan det oppnevnes såkalte fagkyndige meddommere når det er behov for grundig kunnskap innenfor et spesielt fagområde.

Et alminnelig rettsprinsipp er at man skal dømmes av sine likemenn. Lekfolk spiller derfor en viktig rolle i vårt rettssystem. Det ses på som en garanti for rettssikkerheten at borgerne har medbestemmelse og kan være med å dømme i straffesaker.

Valg av nye lagrettemedlemmer og meddommere foretas etter hvert kommunestyrevalg. De velges for en fireårs periode. Utgangspunktet er at hvert utvalgsmedlem skal tjenestegjøre i to saker per år.

Les mer om meddommerrollen her

Slik melder du din interesse hvis du ønsker å bli valgt

Registrer deg i skjemaet nedenfor.

Utfyllingen av skjemaet skjer via ID-porten. Dette er fordi vi må være helt sikre på at det er du som registrerer deg, fordi skjemaet inneholder personnummer.

Husk at du kan være alminnelig meddommer og skjønnsmedlem, men ikke kan være både alminnelig meddommer og lagrettemedlem. Dersom du trykker på både alminnelig meddommer og lagrettemedlem, velger kommunen hvilket utvalg du eventuelt settes inn i.

Her finner du skjemaet der du melder din interesse

Når du har registrert deg og trykket på "Signer", må du trykke på signere en gang til, logge deg inn og vente på godkjenning.