Forliksrådet

Alle kommuner har forliksråd. Forliksrådet består av tre lekfolk (ikke juridisk utdannede personer) og tre varamedlemmer som velges blant kommunenes innbyggere for fire år om gangen.

Fra 1. januar 2023 ble namsmannen i Indre Østfold omorganisert og er nå en del av Namsfogden i Øst.

Kontaktinformasjon

Postadresse: Indre Østfold Forliksråd, Postboks 23, 1401 Ski
Besøksadresse: Løkenveien 1, 1811 Askim

Telefon Namsfogden i Øst: 400 22 019
Telefon sentralbordet Øst Politidistrikt: 64 99 30 00

Her finner du informasjon om forliksrådet i Indre Østfold kommune

Les mer om Forliksrådets oppgaver på Regjeringen.no