Borgerlig vigsel

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene og gjøres av folkeregisteret ved Skatt Øst.

På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret kunne utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved Skatt Øst.

Dere må få utstedt gyldig prøvingsattest før dere kan gifte dere.

Følg veiviseren hos Skatteetaten

Originalen av prøvingsattesten skal sendes eller leveres til kommunen senest innen én uke før dere skal gifte dere.

Retningslinjer for kommunale vigsler i Indre Østfold kommune (PDF, 165 kB)

Gå til bestillingsskjema for borgerlig vigsel her

Steder for borgerlig vigsel

  • Store festsal på Kulturtorget i Mysen
  • Kommunestyresalen i Indre Østfold rådhus
  • Den gamle kommunestyresalen i Trøgstad
  • Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek, møterom, Torvet bok og mer

Datoer for borgerlig vigsel 2023

Februar

Fredag 10. februar
Tirsdag 14. februar
Fredag 24. februar
Lørdag 25. februar

Mars

Fredag 3. mars
Fredag 24. mars
Lørdag 25. mars

April

Fredag 14. april
Fredag 21. april
Lørdag 22. april

Mai

Fredag 5. mai
Fredag 26. mai
Lørdag 27. mai

Juni

Fredag 16. juni
Fredag 23. juni (sankthanshelgen)
Lørdag 24. juni (sankthanshelgen)

August

Fredag 11. august
Fredag 25. august
Lørdag 26. august

September

Fredag 1. september
Fredag 22. september
Lørdag 23. september

Oktober

Fredag 6. oktober
Fredag 20. oktober
Lørdag 21. oktober

November

Fredag 3. november
Fredag 17. november
Lørdag 18. november

Desember

Fredag 1. desember
Fredag 15. desember
Lørdag 16. desember