Borgerlig vigsel

For å inngå ekteskap i Norge, må det først vurderes om ekteskapsvilkårene er oppfylt. Dette kalles prøving av ekteskapsvilkårene og gjøres av folkeregisteret ved Skatt Øst.

På bakgrunn av prøvingen, vil folkeregisteret kunne utstede en prøvingsattest. Attesten er gyldig i fire måneder fra utstedelse. Alle spørsmål knyttet til prøvingen må rettes til folkeregisteret ved Skatt Øst.

Dere må få utstedt gyldig prøvingsattest før dere kan gifte dere.

Følg veiviseren hos Skatteetaten

Originalen av prøvingsattesten skal sendes eller leveres til kommunen senest innen én uke før dere skal gifte dere.

Retningslinjer for kommunale vigsler i Indre Østfold kommune (PDF, 167 kB)

Gå til bestillingsskjema for borgerlig vigsel her

Steder for borgerlig vigsel

 • Store festsal på Kulturtorget i Mysen
 • Kommunestyresalen i Indre Østfold rådhus
 • Skjønhaug innbyggertorg og bibliotek, møterom, Torvet bok og mer

Datoer for borgerlig vigsel 2024

Vigsel pågår fra kl 12.00-16.00 alle datoer, bortsett fra onsdag 14. februar der det er vigsel fra kl. 16.00-20.00.

Januar

 • Fredag 12. januar
 • Fredag 26. januar
 • Lørdag 27. januar

Februar

 • Onsdag 14. februar
 • Fredag 23. februar
 • Lørdag 24. februar

Mars

 • Fredag 15. mars
 • Lørdag 16. mars

April

 • Fredag 12. april
 • Fredag 26. april (kommunestyresalen på rådhuset er ikke ledig denne dagen)
 • Lørdag 27. april (kommunestyresalen på rådhuset er ikke ledig denne dagen)

Mai

 • Fredag 3.mai
 • Fredag 24. mai
 • Lørdag 25. mai

Juni

 • Fredag 7. juni 
 • Fredag 21. juni 
 • Lørdag 22. juni

August

 • Fredag 16. august
 • Fredag 30. august
 • Lørdag 31. august

September

 • Fredag 6. september
 • Fredag 20. september
 • Lørdag 21. september

Oktober

 • Fredag 4. oktober
 • Fredag 18. oktober
 • Lørdag 19. oktober

November

 • Fredag 1. november (kommunestyresalen på rådhuset er ikke ledig denne dagen)
 • Fredag 15. november
 • Lørdag 16. november

Desember

 • Fredag 6. desember
 • Lørdag 7. desember
 • Lørdag 14. desember