Kommunal vei

Kommunal vei

Oversikt over kommunale veier i Indre Østfold kommune

Hvis veien er fylkeskommunal eller statlig, må henvendelsen sendes til:

Statens vegvesen Region Øst 
Postboks 1010 Nordre Ål
2605 LILLEHAMMER
Tlf. 175

Hvis du ikke vet om veien er kommunal, riksvei, fylkesvei eller europavei, og ikke finner veien i oversikten over kommunale veier, så ta kontakt med et av kommunens innbyggertorg.

Kontakt innbyggertorget

Avkjørsel fra kommunal vei

Skal du lage ny avkjørsel eller utvide bruken av en eksisterende avkjørsel, må du søke om tillatelse til dette etter veilovens bestemmelser. Søknaden behandles av Indre Østfold kommune.

Søk om avkjørsel fra kommunal vei

Veglova