Slamtømming

Hvis det er oppført et tømmegebyr for slamtank eller minirenseanlegg på fakturaen, er du ikke koblet til det kommunale avløpsnettet. Det må da komme en septikbil for å tømme kloakkanlegget ditt minimum en gang i året.

Tømming av slamtank eller minirenseanlegg

Eiendommer i spredt bebyggelse, hvor det ikke er kommunalt avløpsnett i nærheten, må benytte private avløpsanlegg. Avløpsvann (septik) fra slamtank eller minirenseanlegg skal i utgangspunktet tømmes minimum en gang per år. Alle anleggseiere er pålagt å bruke kommunens leverandør av tømmetjenester. Etter anbudsprosess er det per i dag Slam & Spyleservice IØ AS (SSIØ).

SSIØ foretar ordinær tømming en gang i året områdevis på rode. Denne tømmingen går automatisk. Gebyr for ordinær tømming på ordinær rode er innbakt i de kommunale avgiftene.  

Du blir informert via SMS en måned før tømmingen starter i ditt område.

Alle anlegg skal være i god stand og i henhold til vår forskrift. Hvis ikke kan det føre til vedtak om pålegg til å utbedre anlegget slik at det er i henhold til Indre Østfold kommunes forskrift.

SMS-varsel

Du som er huseier med privat avløpsanlegg, får en SMS i forkant av tømmeperioden i ditt område. Da må du gjøre klart for tømming rundt tanken din.

Når slamtømmeren har vært på besøk, mottar du en kvittering på gjennomført tømming. Hvis tømmingen ikke har blitt gjennomført, får du en SMS om at tømmingen ikke er gjennomført. Du må selv bestille ny tømming.

Riktig kontaktinformasjon

For at du skal motta SMS-varsler fra oss, er det viktig at du sørger for at kontaktinformasjonenen din er riktig. 

Informasjon om SMS-varsling fra kommunen

Oppdater kontaktinformasjonen din her (Norge.no)

Sikkerhet

Når du har fått beskjed om tømming, skal du ikke ta av lokket og sikringen må ikke bli fjernet før slamtømmer er til stede. Er lokket låst, må nøkkel være tilgjengelig ved tømmetidspunktet. Du kan ta kontakt med SSIØ for å avtale tidspunkt hvis du må være til stede. For å hindre ulykker må slamtanken være sikret og du som eier har ansvar for sikring av tank.

Oppmøtegebyr

Hvis du har fått beskjed om at slamtanken vil bli tømt, og du ikke har gjort det klart for tømming, må du betale oppmøtegebyr. Det er derfor viktig å passe på at veien inn til tanken er fremkommelig for lastebil, både sommer og vinter. Tanklokket må ikke være tildekket med for eksempel snø, is, jord, blomsterpotter, parkerte biler eller annet.  Du må huske å fjerne vegetasjon på veien inn på din eiendom og klippe rundt tanken. Hvis tømmingen må bli utsatt, tar du direkte kontakt med SSIØ for å avtale en ny tid. Tømming utenfor rode/tømmeplan medfører ekstra kostnad.

Tømming utenom planlagt tømmerute

Noen slamtanker har behov for tømming tidligere enn på planlagt tømmerute. Du som eier må da betale et tilleggsgebyr for å dekke ekstrakostnadene. Du får nærmere informasjon om dette fra leverandøren. Hvis du vil bestille tømming utenom rute eller ekstratømming, tar du direkte kontakt med SSIØ på telefon 69 89 71 30 eller e-post post@ssio.no
Hvis du har behov for flere tømminger enn en gang per år, må du bestille det direkte hos SSIØ, og du blir fakturert direkte fra slamtømmer. 
For andre henvendelser, kontakt Indre Østfold kommune ved Kommunalteknikk på telefon 69 68 10 00 eller e-post kommunaleavgifter@io.kommune.no.

Behov for spyling av rør

Hvis de private rørene er tette og det er nødvendig å spyle dem, blir du som eier fakturert for ekstrakostnader direkte fra slamtømmer.

Forskrift for tømming av slamanlegg, Indre Østfold kommune, Viken

Tips og råd

Tegn på at tanken må tømmes:

  • Lukt eller våte områder rundt tanken
  • Sluk og avløp blir tett eller renner sakte
  • Tilbakeslag i kjeller

Andre tips og råd:

  • Ved tømming av slamavskiller, blir alt innhold pumpet inn på tømmebilen og separert der. Renset vann blir tatt tilbake i tanken, derfor ser den full ut rett etter tømming.
  • Bruk en rive/pinne og stikk hull på kloakkslammet som flyter på toppen. Da kjenner du om slam fyller hele tanken.
  • Dersom huset har stått ubebodd kan det bli vakuum i tanken. Da kan det danne seg en hard kake på toppen. Stikker du hull på den, forsvinner vakuumet etterfulgt av plagsom lukt.
  • Er du ytterligere plaget med kloakklukt kan årsaken være tørre sluk, derfor kan det hjelpe å etterfylle med vann i sluk.
  • Husk at bare toalettpapir skal i toalettet. Våtservietter, Q-tips og lignende kan tette rørene.
  • Hvis det oppstår tilbakeslag, propp eller andre problemer, er du som eier selv ansvarlig og blir belastet for ekstra arbeid. Vi oppfordrer deg til å følge med på anlegget ditt gjennom hele året.