Frakobling av taknedløp

Smeltevann og mer regn i avløpsnettet fører til økte kostnader, miljøødeleggelser og kjelleroversvømmelser. Kommunen, utbyggere og huseiere må bidra slik at regn og smeltevann ikke kommer i avløpsnettet. Sammen kan vi gjøre tiltak som gjør skadeomfanget mindre, samtidig som vi utnytter vannet til noe positivt.

Hva kan du som huseier gjøre?

Du kan koble fra taknedløpet slik at regn- og smeltevann fra taket renner ut på eiendommen og ikke ned i avløpsrøret.

Hvorfor skal du koble fra taknedløpet?

Lavere gebyr

Det er dyrt og unødvendig å pumpe og rense regnvann. Når du kobler fra taknedløpet, kommer ikke regnvann ned i samme ledning som kloakken og vi slipper å rense rent regnvann. Når det kommer mindre regnvann til renseanlegget kutter vi kostnadene, som igjen kan føre til at du får lavere vann- og avløpsgebyr.

Godt miljøtiltak

De kommunale ledningene er ikke store nok til å frakte takvannet sammen med spillvannet til renseanlegget. Ved mye nedbør eller snøsmelting kan ledningsnettet bli overbelastet. Da havner avløpsvann i bekker, elver eller innsjøer, og det kan føre til forurensing av drikkevann. Det kan også påvirke badevannskvaliteten og friluftslivet negativt. Det er derfor et godt miljøtiltak å koble taknedløpet fra avløpsledningene.

Unngå kloakk i kjeller

Ved styrtregn eller ekstrem snøsmelting kan ledningsnettet bli midlertidig overbelastet. Dette kan føre til at vannet trenger inn i kjelleren din gjennom sluk i gulvet, avløpsinstallasjoner eller gjennom veggen via dreneringen. Ved å frakoble taknedløpet fra avløpsnettet, reduserer du faren for å få kloakk opp fra sluk i kjelleren.

I tillegg kan kommunen ifølge loven kreve at du kobler fra taknedløpet.

 

Hvordan kobler du fra taknedløpet?

Du kan enkelt koble fra taknedløpet selv, eller du kan få hjelp av en rørlegger.

Slik gjør du det

Kapp taknedløpet i ønsket avstand over bakken. Der du kapper røret, setter du på et utkastrør, som peker vekk fra husveggen. På røret som går ned i bakken, setter du på et lokk for å unngå at smuss kommer ned i det. Utkastrør og lokk kan du kjøpe hos byggevarehandlere.

Du må finne et egnet sted å lede vannet til. Vannet kan bli ledet bort ved et forlenget takrenneutkast eller en fleksibel slange (se bilde under).

Du må passe på at

  • vannet kommer langt nok ut fra husveggen. Da unngår du at vann blir stående å presse mot grunnmur med fare for at vann kan trenge inn i kjeller. Hvis huset har kjeller, er det anbefalt å lede vannet minst to meter fra huset. For hus uten kjeller er det anbefalt å lede vannet cirka en meter fra huset.
  • vannet trenger naturlig ned i bakken. Det reduserer risikoen for oversvømmelser. Sørg for at vannet blir ledet til flater på eiendommen som er godt egnet.  Asfalt hindrer vann i å trenge ned i bakken, og det kan bli oversvømmelser ved mye nedbør. Grus eller belegningsstein som lar vann trenge gjennom er bedre valg.
  • vannet ikke renner slik at dine naboer får problemer.
  • vannet ikke renner over gangveier fordi det kan gi glatte, isdekte flater om vinteren.
  • pass også på å rense rister, kummer og takrenner for blader og kvister slik at vannet kan renne fritt. Det er et felles ansvar å sørge for at rister er åpne, også de i veier utenfor boliger.

Bruk regnvannet smart

  • Du kan samle regnvann fra takrenner i en tønne. Vannet kan brukes til å vanne hagen, vaske bilen og liknende. Da reduserer du kostnader og unødvendig bruk av drikkevann til disse formålene.
  • Ved å lage et regnbed minimerer du risiko for oversvømmelser i hagen din. Regnbed, som er et nedsenket blomsterbed, og grønne grøfter bidrar til at vannet holdes igjen på overflaten og renner saktere ned i grunnen.

 

 

Her finner du Indre Østfold kommunes strategi for klimatilpasning