Problemer med avløp

Beredskapsvakt 

I åpningstiden mellom klokken 09.00 og 15.00, ta kontakt med kommunen på telefon 69 68 10 00.
Etter arbeidstid kontaktes teknisk vakt.

Se våre vakttelefoner

Tett kloakk og tilbakeslag

Ved tett kloakk og tilbakeslag, kontakt rørlegger, slamtømmerfirma eller kommunen omgående. Hvis tilbakeslaget skyldes tette stikkledninger eller fellesledninger, må du kontakte en rørlegger eller et spylefirma som kan stake eller spyle opp den tette ledningen. 

Uansett hva årsaken til tett avløp/kloakk eller tilbakeslag er, meld alltid fra om eventuell skade til forsikringsselskapet ditt.

Vond lukt fra sluket

Oftest skyldes vond lukt fra sluk at vannlåsen er tom for vann. Hell noen liter vann ned i sluket. Hvis lukten ikke forsvinner, sjekker du luftinntaket/ventilatoren i rommet. Er det tett eller manglende ventilasjon, vil det oppstå problemer med lukt fra sluk/avløp. Ta i så fall kontakt med en rørlegger eller et ventilasjonsfirma (VVS). 

Forbud mot kjøkkenavfallskverner 

Det er ikke tillatt å installere avfallskvern til kjøkken i Indre Østfold kommune. Forbudet er hjemlet i forurensningsforskriften.