Håndtering av overvann

I både større og mindre utbyggingsprosjekter er det utbygger som har ansvar for at overvann håndteres på en tilfredsstillende måte. 

Overvannsveileder for Indre Østfold kommune (vedtatt av Samfunnsutvalget 6. mai 2020) skal ligge til grunn for kommunens behandling av plan- og byggesaker, og skal gi innbyggere og utbyggere forutsigbarhet for krav til håndtering av overvann.  

I byggeperioden er det ikke tillatt med urenset overvann inn på kommunalt overvannsnett. 

Overvannsveileder for Indre Østfold kommune (PDF, 2 MB)