For rørleggere, konsulenter og entreprenører

Sanitærreglement

KS Standard abonnementsvilkår for vann og avløp er kommunens sanitærreglement, og gjelder for alle abonnenter i kommunen.

Last ned administrative bestemmelser 

Bestill tekniske bestemmelser

Arbeid på kommunale VA-ledninger

Ved arbeid på kommunale VA-ledninger, skal VA-normen følges. 

VA-norm for Indre Østfold kommune (PDF, 597 kB)

Sjekkliste – mottakskontroll (PDF, 148 kB)

Akseptkriterier ved kontroll av betongrør og -kummer (PDF, 488 kB)