Hytterenovasjon

Til alle hytteeiere og eiere av fritidsboliger

Vedrørende containere for grovavfall: Nå har du muligheten til å rydde litt på hytta!

Her finner du informasjon om hytterenovasjon (iorenovasjon.no)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med Indre Østfold Renovasjon på e-post: ior@iorenovasjon.no

Hytterenovasjonens hovedsesong er i tidsrommet 20. mars til 20. oktober. I denne perioden tømmes 

  • restavfall hver 14. dag
  • papp/papir hver 14. dag  
  • glass-/metallemballasje en gang per måned
  • plastemballasje en gang per måned 

Matavfall leveres i restavfall.

I skolens sommerferie tømmes restavfallet ukentlig. 

Pris

Se priser i avgiftsheftet

Sortering

Restavfall, glass-/metallemballasje og papp/papir skal i merkede beholdere.

Plastavfall skal i merkede beholdere/utleverte sekker.

Har du avfall etter oppussing eller annet grovavfall, kan dette leveres på gjenvinningsstasjonene på Stegen i Askim eller Grensen i Marker. Husk at avfallet da skal leveres løst på henger/bil eller i gjennomsiktige sekker.

Informasjon om gjennomsiktige sekker

Du kan også leie egen container til grovavfall. Kontakt Retura Østfold på telefon 69 88 79 59

Fritak fra renovasjonstjenester 

For fritidseiendom gis det bare midlertidig fritak hvis fritidsboligen er å betrakte som kondemnabel. Fritak kan gis for inntil to år av gangen.

Du sender søknad om fritak til Indre Østfold Renovasjon IKS på e-post: ior@iorenovasjon.no