Indre Østfold kommune

Hytterenovasjon

Hytterenovasjon

Til alle hytteeiere

Nå har du muligheten til å rydde litt på hytta!

Indre Østfold kommune skal sette ut containere for grovavfall i en kort periode. Tilbudet gjelder for hytteabonnenter med ordinær hytterenovasjon. Vi gjør oppmerksom på at farlig avfall ikke skal kastes i disse containerne. Dette kan du levere gratis til avfallsmottaket du tilhører.

Eksempel på farlig avfall er:

  • maling, lim og lakk
  • lysstoffrør, sparepærer, kabler og ledninger
  • elektriske artikler

Vi har delt kommunen inn i to soner - se kart her  (PDF, 2 MB)

Blå sone: Trøgstad, Hobøl og Eidsberg

Containere vil være tilgjengelig fra fredag 20. mai 2022 kl. 16.00. De tømmes/byttes senest onsdag 25. mai 2022 og tas inn tidligst mandag 30. mai 2022 kl. 07.00.

Containerne må ikke overfylles. Avfall som plasseres utenfor containeren blir ikke tatt med.

Rød sone: Spydeberg

Containere vil være tilgjengelig fra fredag 3. juni 2022 kl. 16.00. De tømmes/byttes senest onsdag 8. juni 2022 og tas inn tidligst mandag 13. juni 2022 kl. 07.00.

Containerne må ikke overfylles. Avfall som plasseres utenfor containeren blir ikke tatt med.

Se oversikt over din oppsamlingsplass her (PDF, 2 MB)

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på kommunaleavgifter@io.kommune.no

Hytterenovasjonens hovedsesong er i tidsrommet 20. mars til 20. oktober. I denne perioden tømmes 

  • restavfall hver 14. dag
  • papp/papir hver 14. dag  
  • glass-/metallemballasje en gang per måned
  • plastemballasje en gang per måned 

Matavfall leveres i restavfall.

I skolens sommerferie tømmes restavfallet ukentlig. 

Pris

Se priser i avgiftsheftet

Sortering

Restavfall, glass-/metallemballasje og papp/papir skal i merkede beholdere.

Plastavfall skal i merkede beholdere/utleverte sekker.

Har du avfall etter oppussing eller annet grovavfall, kan dette leveres på gjenvinningsstasjonene på Stegen i Askim eller Grensen i Marker. Husk at avfallet da skal leveres løst på henger/bil eller i gjennomsiktige sekker.

Informasjon om gjennomsiktige sekker

Du kan også leie egen container til grovavfall. Kontakt Retura Østfold på telefon 69 88 79 59

Fritak fra renovasjonstjenester 

For fritidseiendom gis det bare midlertidig fritak hvis fritidsboligen er å betrakte som kondemnabel. Fritak kan gis for inntil to år av gangen.

Her kan du søke om fritak