Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Hytterenovasjon

Hytterenovasjonens hovedsesong er i tidsrommet 20. mars til 20. oktober. I denne perioden tømmes 

  • restavfall hver 14. dag
  • papp/papir hver 14. dag  
  • glass-/metallemballasje en gang per måned
  • plastemballasje en gang per måned 

Matavfall leveres i restavfall.

I skolens sommerferie tømmes restavfallet ukentlig. 

Pris per 2021

Pris pr. abonnement er kr 1 720,00,-.

Sortering

Restavfall, glass-/metallemballasje og papp/papir skal i merkede beholdere.

Plastavfall skal i merkede beholdere/utleverte sekker.

Har du avfall etter oppussing eller annet grovavfall, kan dette leveres på gjenvinningsstasjonene på Stegen i Askim eller Grensen i Marker. Husk at avfallet da skal leveres løst på henger/bil eller i gjennomsiktige sekker.

Informasjon om gjennomsiktige sekker

Du kan også leie egen container til grovavfall. Kontakt Retura Østfold på telefon 69 88 79 59

Fritak fra renovasjonstjenester 

For fritidseiendom gis det bare midlertidig fritak hvis fritidsboligen er å betrakte som kondemnabel. Fritak kan gis for inntil to år av gangen.

Her kan du søke om fritak

Nå har du muligheten til å rydde på hytta i sommer

Indre Østfold kommune har vedtatt at det skal settes ut containere for grovavfall i en kort periode. Tilbudet gjelder for hytteabonnenter utover ordinær hytterenovasjon.

Her ser du når og hvor containerne er satt ut