Hytterenovasjon

Til alle hytteeiere

Nå har du muligheten til å rydde litt på hytta. Indre Østfold kommune skal sette ut containere for grovavfall i en kort periode. Tilbudet gjelder for hytteabonnenter utover ordinær hytterenovasjon. Vi gjør oppmerksom på at farlig avfall ikke skal kastes i disse containerne. 

Eksempel på farlig avfall:

  • Maling, lim og lakk
  • Lysstoffrør, sparepærer, kabler og ledninger
  • Dekk
  • Elektriske artikler

Områdene det gjelder er:

Trøgstad, Hobøl og Eidsberg: Container for grovavfall er tilgjengelig i uke 17 til uke 19 (en tømming i uke 18). Container hentes inn onsdag 12. mai 2021 i uke 19. 

Spydeberg: Container for grovavfall er tilgjengelig i uke 20 til uke 22 (en tømming i uke 21). Container hentes inn onsdag 2. juni 2021 i uke 22

NB! Avfall som plasseres utenfor containeren blir ikke tatt med. 

Se oversikt over din oppsamlingsplass her (PDF, 37 kB)

I disse koronatider: Husk regler for avstand, 2 meter.

Har du spørsmål?

Ta kontakt med oss på kommunaleavgifter@io.kommune.no

Hytterenovasjonens hovedsesong er i tidsrommet 20. mars til 20. oktober. I denne perioden tømmes 

  • restavfall hver 14. dag
  • papp/papir hver 14. dag  
  • glass-/metallemballasje en gang per måned
  • plastemballasje en gang per måned 

Matavfall leveres i restavfall.

I skolens sommerferie tømmes restavfallet ukentlig. 

Pris per 2021

Pris pr. abonnement er kr 1 720,00,-.

Sortering

Restavfall, glass-/metallemballasje og papp/papir skal i merkede beholdere.

Plastavfall skal i merkede beholdere/utleverte sekker.

Har du avfall etter oppussing eller annet grovavfall, kan dette leveres på gjenvinningsstasjonene på Stegen i Askim eller Grensen i Marker. Husk at avfallet da skal leveres løst på henger/bil eller i gjennomsiktige sekker.

Informasjon om gjennomsiktige sekker

Du kan også leie egen container til grovavfall. Kontakt Retura Østfold på telefon 69 88 79 59

Fritak fra renovasjonstjenester 

For fritidseiendom gis det bare midlertidig fritak hvis fritidsboligen er å betrakte som kondemnabel. Fritak kan gis for inntil to år av gangen.

Her kan du søke om fritak