Bytte eller endre søppelkasser

Ta kontakt med Indre Østfold renovasjon, så hjelper de deg med en løsning. 

Telefon: 69 88 79 50
E-post: ior@iorenovasjon.no

Farlig avfall

Husk at farlig avfall ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

Næringskunder

Næringskunder må benytte egne renovatører utenom den kommunale avfallsordningen.