Bytte eller endre søppelkasser

Bytte eller endre søppelkasser

Renovasjon - differensiert gebyr 

Kommunestyret i Indre Østfold kommune har vedtatt å innføre differensierte renovasjonsgebyrer fra 2021.

Hva betyr dette for den enkelte husstand?  

Ved å innføre differensierte gebyrer, vil de husstandene/boenhetene som samarbeider om felles restavfallsbeholder, ha muligheten til å redusere volum for restavfall og dermed betale et noe lavere gebyr.

Renovasjonsgebyr

Se priser i avgiftsheftet

Hvordan går jeg frem?

Først må du bli enig med naboen din om et samarbeid.

Ta deretter kontakt med Indre Østfold Renovasjon IKS (IØR), slik at en samarbeidsavtale kan opprettes og avfallsdunker tilpasses. Du finner kontaktinformasjon til IØR under.

Har du spørsmål til renovasjonsgebyret på fakturaen eller størrelsen på beholderen din, ta direkte kontakt med Indre Østfold Renovasjon IKS.

E-post: ior@iorenovasjon.no

Telefon: 69 88 79 50

Farlig avfall

Husk at farlig avfall ikke skal blandes med vanlig husholdningsavfall, men leveres på eget mottak.

Næringskunder

Næringskunder må benytte egne renovatører utenom den kommunale avfallsordningen.