Prosjekt Hærland skole

Prosjektnavn: Hærland Skole – Ombygging

Prosjektering - Klikk for stort bilde

Kort fortalt

Hærland skole er fra 1967 har 1.-7. klasse og SFO. Skolen har betydelig vedlikeholdsetterslep både utvending og innvendig. Skolen oppvarmes i dag kun ved elektrisitet og uten ventilasjon. 

Hærland skole - Klikk for stort bilde