Skolestart barneskole

Skolestart barneskole

Skolestart det året barnet fyller seks år

Barn starter vanligvis på skolen det året de fyller seks år. Dette er beskrevet i opplæringsloven paragraf 2-1. 

Foresatte til barn som er folkeregistrert i Indre Østfold kommune, får et forhåndsvarsel med informasjon om hvilken skole barnet skal starte på. Du gir tilbakemelding på skoleplassen i kommunens oppvekstportal.

Se opplæringslovens paragraf 2-1 om rett og plikt til grunnskoleopplæring

Har du fått tilbud om skoleplass til barnet ditt?

Svar på tilbud om skoleplass

Utsatt eller fremskyndet skolestart

Hvis det er tvil om barnet har kommet tilstrekkelig langt i utviklingen sin til å starte på skolen, kan barnet få rett til å utsette skolestarten ett år. Kommunen kan vedta dette etter sakkyndig vurdering og søknad fra foreldrene.

Barn som har fylt fem år innen 1. april, kan ha mulighet til å starte på skolen ett år tidligere dersom foreldrene søker kommunen om dette og PP-tjenesten anbefaler det etter en sakkyndig vurdering.

Pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) er kommunens rådgivende og sakkyndige instans. Foresatte kan selv eller sammen med barnehagen kontakte PPT for en sakkyndig vurdering.

Søknadsskjema for utsatt eller fremskyndet skolestart