Åpningstider

Daglig åpningstid tilpasses skolens undervisningstider innenfor en ramme fra kl. 07.00 til kl. 16.30. Den enkelte skole kan utvide åpningstiden med inntil 30 minutter i for- og etterkant der hvor foresatte har meldt om dette behovet til SFO-ansvarlig. 

Behovet må meldes inn 3 uker i forkant. Dette er for å ivareta krav i Arbeidsmiljøloven vedrørende endring av arbeidstid for ansatte. Dersom det ikke er meldt behov vil heller ikke SFO bemanne i den utvidede åpningstiden.

Ta kontakt med SFO-leder for å avtale tid.