Innbyggermedvirkning

Gjennom kommuneloven har innbyggerne i en kommune fått initiativrett. Denne retten gir alle rett til å fremme forslag til kommunestyret og få saken behandlet, hvis nok antall personer har skrevet under på saken. 

På minsak.no kan du foreslå saker som du mener vil gjøre din kommune eller fylkeskommune bedre. Du kan også skrive under på en sak som som du vil støtte.

Hvis du samler nok underskrifter, må kommunen eller fylkeskommunen du bor i vurdere saken din.

Du trenger underskrifter fra to prosent av innbyggerne eller 300 personer i kommunen eller 500 personer i fylket. For å samle underskrifter, kan du også dele saken med venner og kjente på e-post, Twitter, Facebook eller Google+.

Alle kan foreslå saker i sin egen kommune eller fylkeskommune. Du trenger ikke å ha stemmerett eller ha fylt 18 år.

Gå til minsak.no