Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Planer på høring

Skolebehovsplanen del 2 er lagt ut på høring. Høringsperioden strekker seg fra 18. september til 30. oktober.