Lytt

Viktig informasjon om koronavirus:

Planer på høring

Frist for uttalelse: 19. november 2020.

Frist for uttalelse: 19. november 2020.

Skolebehovsplanen del 2 er lagt ut på høring. Høringsperioden strekker seg fra 18. september til 30. oktober.