Planer på høring

Planer på høring

Frist for innspill til endring av arealbruk: 1. februar 2022.

Frist for å sende inn høringssvar: 27. januar 2022.