Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen. Den skal gi retning for en helhetlig samfunnsutvikling, og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

Kommuneplanen består av to deler:

  • Samfunnsdelen med mål og strategier (var ute på høring fram til 14. mai 2021)
  • Arealdelen med plankart og bestemmelser (oppstart høsten 2021)

Kommuneplanens samfunnsdel

Her finner du planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 3 MB)

Her kan du se vedtaket i kommunestyret 20. mai 2020

Dokumentet er vedtatt i kommunestyret

Dokumentet "Sammen om framtida – kommuneplanens samfunnsdel med arealstrategi" ble vedtatt av kommunestyret 15. juni 2021.

Her leser du det vedtatte dokumentet (PDF, 29 MB)

Vedlegg til kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 124 kB)

Kommuneplanens arealdel

Arbeidet med arealdelen skal startes opp høsten 2021 med høring av planprogram. Oppstart av planarbeidet vil bli kunngjort i avis, på nettsider og sosiale medier. Myndigheter og aktører som er direkte berørt vil bli tilskrevet.

Fram til ny arealdel er vedtatt, vil de fem tidligere kommuneplanenes arealdel gjelde.

Arealdel, Askim

Arealdel, Eidsberg

Arealdel, Hobøl

Arealdel, Spydeberg

Arealdel, Trøgstad

Søk kommuneplan i kart