Lytt

Viktig informasjon om korona/covid-19:

Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen. Den skal gi retning for en helhetlig samfunnsutvikling, og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

Kommuneplanen består av to deler:

  • Samfunnsdelen med mål og strategier
  • Arealdelen med plankart og bestemmelser (skal være klar for høring høsten 2021)

Kommuneplanens samfunnsdel

Her finner du planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 3 MB)

Her kan du se vedtaket i kommunestyret 20. mai 2020

Kommuneplanens arealdel

Arealdelen skal være klar for høring høsten 2021. Fram til ny arealdel er vedtatt, vil de fem tidligere kommuneplanenes arealdel gjelde.

Arealdel, Askim

Arealdel, Eidsberg

Arealdel, Hobøl

Arealdel, Spydeberg

Arealdel, Trøgstad

Søk kommuneplan i kart