Kommuneplan

Kommuneplan

Kommuneplanen er det overordnede styringsdokumentet for kommunen. Den skal gi retning for en helhetlig samfunnsutvikling, og angår derfor alle som bor, jobber og lever her.

Kommuneplanen består av to deler:

  • Samfunnsdelen med mål og strategier
  • Arealdelen med plankart og bestemmelser (oppstart høsten 2021)

Kommuneplanens samfunnsdel – sammen om framtida, vedtatt 15. juni 2021

Informasjon om kommuneplanens samfunnsdel finner du her

Kommuneplanens arealdel

Informasjon om kommuneplanens arealdel finner du her