Kommunedelplaner

En kommunedelplan utarbeides på samme måte som kommuneplan, men er avgrenset til bestemte områder, temaer eller virksomhetsområder. Det er kommunestyret som avgjør om det skal settes i gang arbeid med en kommunedelplan. Det kan utarbeides kommunedelplan for ethvert tema eller virksomhetsområde hvor dette er hensiktsmessig. Det kan også utarbeides kommunedelplaner for arealbruk.

Kommunedelplaner med arealdel

Tematiske kommunedelplaner

De eksisterende tematiske kommunedelplanene gjelder fram til ny samfunnsdel er vedtatt. Mange av disse planene vil helt eller delvis gå inn i ny samfunnsdel.