Kommunal planstrategi

Planstrategien gjelder for en kommunestyreperiode, og skal vedtas første året i perioden. I strategien drøftes hvilken samfunnsutvikling politikerne ønsker for Indre Østfold kommune. Strategien skal være basert på kunnskap om kommunens muligheter og utfordringer. I strategien vurderes også behovet for nye planer i kommunestyreperioden.

Her finner du planstrategi og planprogram for kommuneplanens samfunnsdel (PDF, 3 MB)

Her kan du se vedtaket i kommunestyret 20. mai 2020