Hjortevilt

Kommunene har hovedansvaret for den offentlige forvaltningen av elg, hjort og rådyr. I tillegg til å bidra til ivaretagelse av bestandene og deres leveområder, har kommunene et stort ansvar for offentlige interesser knyttet til hjortevilt, blant annet opplevelsesverdier, biologisk mangfold og trafikkproblemer.

Nytt vald og endringer i vald, for rådyr, hjort og elg

Skjema for søknad om godkjenning av vald/endring av vald (PDF, 250 kB)

Frist for endringer og nye vald er 1. mai.

Kommunens oppgaver

Kommunen skal

  • sikre bærekraftige hjorteviltbestander
  • utarbeide kommunale mål for utviklingen av hjorteviltartene
    Se kommunal målsetting (PDF, 2 MB)
  • åpne for jakt og fastsette minsteareal
  • godkjenne vald, bestandsplanområder og bestandsplaner
  • tildele fellingstillatelser på elg, hjort og rådyr
  • behandle søknader om skadefelling av hjortevilt
  • ivareta grunneiers og brukers rettigheter

Indre Østfold kommune har tre geografiske enheter som har ansvar for fallvilt og ettersøk i kommunal regi.

Ved påkjørsel, ring politiet på tlf. 02 800, du kan også ringe rett til kommunens viltvakt på tlf. 414 45 933.

Ved funn av døde og skadde dyr kan vakttelefonen i hver enhet kontaktes direkte. For andre henvendelser, ta kontakt med vilt- og utmarksrådgiveren eller politiet.