Annet vilt

Kommunen har også ansvar for andre viltarter. Kommunen kan ha følgende arbeidsfelt:

  • Utarbeide kommunale mål for utviklingen av beverbestanden
  • Etablere forvaltningsplaner for grågås
  • Tilby jakt på kommunale eiendommer
  • Behandle søknad om skadefelling av enkelte arter
  • Bistå grunneierne i organisering
  • Bidra med kunnskap

Indre Østfold kommune har tre geografiske enheter som har ansvar for fallvilt og ettersøk i kommunal regi.

Ved påkjørsel, ring politiet på tlf. 02 800, du kan også ringe rett til kommunens viltvakt på tlf. 414 45 933.

Ved funn av døde og skadde dyr kan vakttelefonen i hver enhet kontaktes direkte. For andre henvendelser, ta kontakt med vilt- og utmarksrådgiveren eller politiet.